Szkody komunikacyjne

Serwis blacharsko-lakierniczy Arher zapewnia naprawy blacharsko lakiernicze na najwyższym poziomie.

 

Oferujemy usługi blacharsko-lakiernicze w zakresie:


 • napraw blacharsko-lakierniczych wszystkich marek samochodów
 • rozliczenia bezgotówkowe
 • samochód zastępczy na czas naprawy na preferencyjnych warunkach
 • likwidacja szkód komunikacyjnych w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Naprawy pojazdów przy zastosowaniu najnowszych technik blacharsko-lakierniczych z zachowaniem oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
 • naprawy wykonane zgodnie z normami jakości HONDA
 • krótkie terminy napraw
 • miłą i fachową obsługę
 • oferujemy odkup samochodu po wykonanej naprawie i sprzedaż na specjalnych warunkach samochodu nowego lub używanego

 

Uwaga: Właściciel ma prawo wskazać  autoryzowany serwis naprawy nadwozi ARHER, jako zakład w którym ma zostać dokonana naprawa jego samochodu, ma prawo do odrzucenia wszelkich innych propozycji pracowników infolinii ubezpieczycieli.

 

Do zgłoszenia szkody, zarówno poprzez infolinię jak i bezpośrednio u doradcy w naszej firmie, potrzebne będą następujące informacje:

 

 • numer polisy z której zgłaszana będzie szkoda (AC własne lub OC sprawcy szkody),
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • prawo jazdy kierującego w trakcie powstania szkody,
 • dowód osobisty zgłaszającego szkodę,
 • informacja o dokładnym miejscu zdarzenia, data i godzina powstania szkody,
 • w przypadku zgłaszania szkody z OC sprawcy – dane zawarte w oświadczeniu sprawcy lub notatce policyjnej (nazwisko i imię sprawcy, samochód, nr. rej. itd.).

 

Jeśli szkoda likwidowana jest z polisy Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym nasza firma ma podpisaną umowę, oględziny dokonywane są w momencie zgłoszenia szkody. W pozostałych przypadkach, do oględzin zostaje przydzielony rzeczoznawca.

 

Co równie istotne nasz serwis blacharsko lakierniczy realizuje tzw. naprawy bezgotówkowe, co oznacza, że po wypełnieniu stosownego oświadczenia, Klient nie ponosi kosztów za wykonana naprawę, a rozliczenie dokonywane jest bezpośrednio między serwisem, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy samochód jest zarejestrowany na firmę i ubezpieczony w kwocie netto. W takim przypadku właściciel, wypełniając upoważnienie jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że ubezpieczyciel wypłaci serwisowi kwotę netto, a po stronie klienta pozostaje uregulowanie należnego podatku VAT wynikającego z faktury.

 

Ważne terminy i dokumenty wymagane przy likwidacji szkody:

 

Zgłoszenie z polisy Auto Casco

 

Szkodę z polisy AC należy zgłosić w ciągu od 2 do 7 dni od momentu powstania ? dokładna informacja o terminie zgłoszenia znajduje się w ogólnych warunkach polisy ubezpieczeniowej.

 

Niezbędnymi do przeprowadzenia likwidacji szkody są:

 

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym ? jego brak najczęściej skutkuje odmową wypłaty odszkodowania.W przypadku zatrzymania dowodu przez policję potrzebny jest dokument potwierdzenia zatrzymania dowodu (WAŻNE: do zlikwidowania szkody niezbędna będzie potwierdzona kopia dowodu z wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zarejestrowania samochodu).
 2. Prawo jazdy osoby kierującej (w przypadku kiedy szkoda miała miejsce podczas ruchu pojazdu).
 3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej szkodę.
 4. Polisa ubezpieczeniowa i wnioski do polisy (zawierają wszystkie dodatkowe informacje).
 5. Wypełniony druk zgłoszenia szkody, (zawierającego m.in. opis sytuacyjny zdarzenia).

 

Zgłoszenie z polisy Odpowidzialności Cywilnej (sprawcy zdarzenia)

 

Z OC sprawcy szkodę należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty jej powstania (szkody te można likwidować nawet do 3 lat).

 

W tym przypadku niezbędnymi do przeprowadzenia likwidacji szkody są:

 

 1. Oświadczenie sprawcy (zawierające: imię nazwisko właściciela pojazdu, markę, model, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, nazwę zakładu ubezpieczeniowego z numerem polisy OC, oraz jednoznaczne stwierdzenie sprawcy o spowodowaniu kolizji), lub notatka policyjna (w przypadku nie wydania jej przez wezwany patrol policji, zapisujemy nadany przez nią numer sprawy, numer ubezpieczenia sprawcy i nazwę ubezpieczyciela).
 2. Dowód rejestracyjny.
 3. Prawo jazdy osoby kierującej (w przypadku kiedy szkoda miała miejsce podczas ruchu pojazdu).
 4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej szkodę.

 

Zgłoszenia można dokonać w serwisie lub na infolinii Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

 

Zawsze służymy radą i fachową pomocą zakresie likwidacja szkód powypadkowych.